bul.Oktomvriska Revolucija 4-1/7,
1000 Skopje R.Makedonija
Office: +389 2 3246 925
MM Hospital Higiena
Почитувани клиенти!

Во интерес на што поуспешна соработка ви овозмозуваме одредени предности во соработката со нашата компанија.
Со пристап кон веб дадотека специјално креирана за Вашата компанија вие добивате можност да во секое време имате :

Со долгогодишно искуство во секторот на здравствoто, ММ Хоспитал Хигиена разбира колку е важна за Вашата установа контролата на инфекции и со нив поврзаната чистота

Комбинацијата од докажани програми, ергономична опрема како и тренинг и услуги Ви помага да уживате во:
- Чиста и безбедна околина за пациенти, персонал и посетители
- Решенија за спречување на ширење на микроорганизми
- Апатогени инструменти за операција
- Светли чисти подови и површини
- Сјајни и без патогени микроорганизми области за подготовка на храна
- Хигиенски и безбојни платна и прекривки

ММ Хоспитал Хигиена е застапник и дистрибутер на светски реномирани производители во сегментот на Хигиена, Дезинфекција и Стерилзација меѓу кои спаѓаат: Ecolab, Wipak,3M, Neomedic,WarwickSasco, TTSystem, SunShoes,
Primus и Belintra